dimarts, 4 de febrer de 2014

Instem el president Fabra que acomplisca l'Estatut que tant defén

Arran les declaracions del president Fabra respecte el nou Diccionari Normatiu Valencià, aprovat quasi per unanimitat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, des de la Plataforma Prou volem dir la nostra.

Segons Fabra, “Tots aquells que tenim representació i responsabilitat en qualsevol àmbit hem de defensar les nostres senyes d'identitat i la nostra llengua, i el meu compromís és de fer complir l'estatut” i fa la següent sentència: “No hi donaré més voltes. L'estatut diu que la nostra llengua és el valencià i açò és el que defensarem per damunt de tot”.

Tenint en compte aquestes declaracions, Escola Valenciana ha fet un comunicat en què insta el president Fabra a complir els objectius de normalització i promoció del valencià i a deixar de banda les definicions de la llengua.

Des de la Plataforma Prou fem nostre el comunicat d’Escola Valenciana, que ara us adjuntem, i amb el qual estem totalment d’acord, i volem insistir en els punts que des del Consell no s’acompleixen sinó tot el contrari si es porten a terme les supressions d'unitats a les nostres escoles:

ARTICLE 6. ESTATUT D'AUTONOMIA 
INCOMPLIMENTS

Punt 1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.
Incompliment: El president de la Generalitat Valenciana i la delegada del Govern espanyol no s'expressen, de forma habitual, públicament en la llengua pròpia dels valencians i les valencianes.

Punt 2. L'idioma valencià és l'oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l'ensenyament del, i en, idioma valencià.
Incompliment: Tres sentències del TSJ valencià obliguen a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports a acomplir aquest article. Milers d'alumnes es queden sense estudiar en valencià cada curs.
Des de PROU insistim que suprimint unitats de línies en valencià no es respecta el dret de rebre l’ensenyament en valencià.

Punt 3. La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el seu coneixement.
Incompliment: Any 2013,  la Conselleria d'Educació retalla 810.000 euros en ajudes per a la promoció del valencià.
Des de PROU assenyalem que és evident que la Generalitat no garanteix l’ús normal i oficial del valencià i molt menys n’està assegurant el coneixement eliminant professionals capacitats per a transmetre els coneixements de la llengua i eliminant unitats de línies en valencià. Ben al contrari, és un clar atac contra l’educació en la nostra llengua.

Punt 4. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
Incompliment: El Síndic de Greuges elabora cada any un informe on s'especifiquen centenars de casos de vulneració dels drets lingüístics dels valencianoparlants.
Des de la Plataforma PROU considerem que tots els alumnes i totes les famílies que volen que els seus fills estudien en valencià se senten discriminats en veure les seues escoles i centres maltractats amb la pretensió d’eliminar unitats de línies en valencià. L’educació en valencià és discriminada amb les supressions.

Punt 5. S'atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.
Incompliment: 29 de novembre de 2013,  tancament d'RTVV.
Assenyalem també que la recuperació del valencià és totalment inviable amb aquesta actitud de falta de respecte des de la Generalitat Valenciana i que, ni de ben lluny, es respecta ni es protegeix.  

Punt 6. La llei establirà els criteris d'aplicació de la llengua pròpia en l'Administració i l'ensenyament.
Incompliment: Publicació de la Llei de la funció pública sense el requisit lingüístic.

Punt 7. Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l'ús d'una llengua o de l'altra, així com els que puguen ser exceptuats de l'ensenyament i de l'ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.
Aquest és l'únic punt que l'Administració valenciana acompleix de forma rigorosa.

Punt 8. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l'idioma valencià.
Incompliment: El president de la Generalitat Valenciana qüestiona la capacitat normativa de l'AVL.

Des de la Plataforma PROU també instem el president Fabra a deixar de banda les definicions de la llengua i a complir els objectius de normalització i promoció del valencià, que passen per un pas clau: deixar en pau l’educació pública i en valencià, dret absolut de tots els xiquets i xiquetes que vullguen estudiar en la nostra llengua. Amb les supressions d’unitats de línies en valencià s’incompleix absolutament l’article sisé que tant defén el president.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada