PER QUÈ REBUTGEM LA LOMQE?

1. Perquè no té CAP justificació.
No millora la qualitat educativa, no millora l’atenció als alumnes, no millora el currículum escolar i no representa cap estalvi (fan falta 2.000 milions d’euros per a posar-la en funcionament). Es tradueix en prop de 100.000 docents menys, més hores de classe, més alumnes per aula i un augment més que notable de taxes per als ensenyaments postobligatoris (només s’assegura la guatuïtat en l’Educació Bàsica).

2. Perquè no respon als interessos de la comunitat educativa i molt menys de l’alumnat. 
La llei s’ha fet a esquenes de tota la comunitat educativa. Només respon a interessos polítics.

3. Perquè no aposta per una educació igualitària. 
Subratlla les diferències: es podrà segregar per llengua, per sexe i per capacitats, ja que es podrà separar l’alumnat en funció dels seus resultats acadèmics.

4. Perquè atempta contra el model d’escola pública. 
Perquè l’administració té tot el control. El director i un percentatge del personal docent seran nomenats a dit. El Consell Escolar perd tota capacitat de decisió. L’AMPA desapareix, anul·lant així la participació i decisió de les mares i pares a l’escola.

5. Perquè dóna prioritat a la privatització de l’ensenyament públic.
Permet que siguen empreses privades qui financien l’ensenyament. L’educació NO ÉS UN NEGOCI.

6. Perquè aposta pels rànquings públics dels alumnes.
  Els alumnes hauran de fer unes avaluacions externes al centre –les noves revàlides-, sense les quals no podran obtindre el títol de la ESO ni el del Batxillerat. Les avaluacions, de mans d’empreses privades, tindran un elevat cost econòmic, a més de l’evident subjectivitat de valoració dels resultats. A més, els centres rebran ajudes en funció d’aquests resultats i no en funció de necessitats.

7. Perquè la Formació Professional és devaluada en plantejar-se com una opció al fracàs escolar, i l’Educació Infantil passa a ser assistencial i no educativa.

8. Perquè l’assignatura de valencià ja no és tractada com a una matèria troncal. 
La nostra llengua és directament discriminada mostrant-la com un impediment per a traure millors notes.

9. Perquè només podrà accedir a estudiar una carrera universitària qui la puga pagar.
Desapareix la selectivitat, que unificava resultats. Les facultats seran les encarregades de fer proves d’accés i determinar la nota per a accedir a una carrera universitària.

10. Perquè, per tots els anteriors motius, és una llei IMMORAL I PERVERSA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada