dimecres, 22 de gener de 2014

Després dels tancaments de ràdio i televisió, és hora d’actuar. PER L'EDUCACIÓ!! És hora de dir PROU!

Si algú dubtava dels atacs a l’educació pública i en valencià, ahir de vesprada esperem que els quedara una miqueta més clar.
L’atac contra la nostra llengua i la nostra cultura és més que evident. El primer pas, deixar-nos sense cap mitjà de comunicació en la nostra llengua des d’on rebre i transmetre la situació actual en què vivim, les nostres costums, la nostra cultura i sí, per suposat, l’assoliment d’una normalització de la nostra llengua. Pretenen deixar-nos sense identitat.

El govern valencià ens ha deixat orfes de ràdio i televisió en la nostra llengua. En tres anys, ha tancat totes les emissores que donaven cobertura informativa al País Valencià en la nostra llengua. Queden només algunes televisions i ràdios locals i comarcals.

Primer, TV3. Des de 1985 ens arribaven les emissions de TV3 a terres valencianes. Generalitat Valenciana va atacar justificant que les emissions eren il·legals (recordem: emetent des del 1985). Cal destacar que mai no s’ha perseguit CAP de les dotzenes d’emissores il·legals en castellà del País Valencià. MAI. El 2011, després d’una llarga lluita (passant per 650.650 firmes recollides per a presentar una Iniciativa Legislativa Popular, que el PP amb la seua majoria absoluta va rebutjar), ACPV es veu obligada a apagar els repetidors. La reacció dels valencians es va fer ben visible per tot arreu.

Després, RTVV. Qui defenia que TV3 era la televisió catalana i que l’atac no anava encarat als valencians, el 29 de novembre passat es va haver d’empassar les seues paraules. El govern valencià ordenava tancar les emissores de RTVV, o siga, Canal 9 i la resta de canals de televisió i de ràdio.
La reacció dels valencians tampoc no es va fer esperar. Els treballadors de RTVV van emetre en absoluta llibertat els últims programes sense cap control polític, i ens van mostrar la manipulació mediàtica a què havíem estat condemnats els valencians.

I ara, Catalunya Ràdio. Ahir de vesprada, a les 20h concretament, Acció Cultural del País Valencià es va veure obligada a desconnectar les antenes que emetien Catalunya Ràdio al País Valencià. Tan sols unes hores abans, el govern espanyol els havia enviat un expedient amb multes per valor de mig milió d’euros cadascuna (una per les emissions i altra per tindre els repetidors des d’on s’emetia el senyal; és important assenyalar que els repetidors són propietat d’ACPV i finançats pels subscriptors a l’entitat durant els anys 80, inclosos ajuntaments de colors polítics diversos).
L’excusa del tancament? La denúncia d’un desconegut grup d’extrema dreta. Una denúncia sense caps ni peus perquè l’emissió era pública i reconeguda per la Generalitat Valenciana. 

Queda més que evident que el proper atac és l’educació. Eliminar a poc a poc l’educació pública i en valencià que tants anys ha costat d’aconseguir. NO HO PODEM CONSENTIR.
Amb el tancament de ràdio i televisió, no hem pogut fer res.
Amb l’educació, ara és hora d’actuar. Ara és hora de dir PROU!

No demanem res que no és nostre.
Fem un repàs ràpid al marc legal (els subratllats són nostres):

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
Article 3r
1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conéixer-la i el dret d’usar-la.
2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats  Autònomes d’acord amb els seus Estatuts.
3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.
ESTATUT D’AUTONOMIA (Llei Orgànica 1/2006, DOGV núm. 5238)
Títol I. Article sext
1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.
2. L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.
3. La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement.
4. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
5. S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.

LLEI D’ÚS I ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ
Article 19
2. “[…] al final dels cicles en què es declara obligatòria la incorporació del valencià a l’ensenyament, i qualsevol que haja estat la llengua habitual en iniciar els estudis, els alumnes han d’estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà […]”.

És evident que amb les eliminacions de les unitats a escoles públiques i en valencià no respecten l’article 3.3. de la Constitució Espanyola, ni els punts 6.2., 6.3. i 6.5. del Títol I de l’Estatut d’Autonomia, i contradiu frontalment l’article 19.2. de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. Evidentment, si eliminen línies en valencià als nivells d’infantil i primària, als alumnes els serà molt difícil assolir la capacitat per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà.

Encara no en teniu PROU? Ara és hora de posar fre! Amb el tancament de ràdios i televisions no ens han donat temps per a reaccionar. Reaccionem ara i diguem PROU!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada