divendres, 2 de maig de 2014

Els rectors de TOTES les universitats públiques es rebel·len contra Wert

Els rectors de les universitats públiques espanyoles han subscrit un manifest en què exigeixen al Govern la fi de les mesures d’austeritat aplicades per Reial decret en 2012 sobre l’àmbit educatiu, la recuperació del “sentit” de l’equitat en les beques i d’uns preus públics de matriculació “accessibles i raonables” .

El document, difós per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) demana la revocació del Reial Decret de Mesures Urgents de Racionalització de la Despesa Pública en l’Àmbit Educatiu, en el qual es recollien una sèrie de retallades que “eren excepcionals i es van justificar per la conjuntura econòmica del moment”. “Davant les afirmacions d’una perspectiva de millora econòmica a Espanya, demanem la supressió de les que vagen més enllà d’un estalvi racional i una gestió eficient i austera, en el marc dels criteris pressupostaris que es fixen”, diuen els rectors.

Segons expliquen, aquella norma que va modificar la Llei Orgànica d’Universitats, “va afectar a aspectes tan sensibles com els preus públics i l’organització de l’activitat docent” i els pressupostos aprovats a partir de la norma “han afectat els salaris, als drets laborals i a les expectatives professionals de tots els empleats públics i, per tant, també als de les universitats”.
Els preus públics de matrícula a les universitats han de ser accessibles i raonables en tots els nivells formatius. S’ha recuperar el sentit de les beques i ajudes com a garantia de l’equitat. Ha de tornar l’autonomia de gestió de l’activitat docent i investigadora de les universitats”, reclamen els rectors.

En aquest sentit, denuncien que la nova regulació de les beques ha canviat “la seua naturalesa de dret per la d’una ajuda per la qual competeix, amb requisits acadèmics endurits que pateixen els que més les necessiten”, mentre les ajudes Erasmus “han restringit també els seus criteris de concessió en els últims dos anys”.

En recerca, assenyalen que “el menor pressupost i la seqüència de les convocatòries aplicades pel Govern d’Espanya i per alguns governs autonòmics han comportat una elevada retallada efectiva de conseqüències irreparables per a molts grups d’investigació”, en un “enteniment de la R+d+i com una despesa i no com una inversió” que, segons afirmen, “contrasta amb la política dels països més avançats”.

“Els rectors considerem especialment doloroses i difícilment justificables, pel seu mínim impacte econòmic, les mesures que afecten els joves. L’increment dels preus públics dels graus i, molt per sobre d’ells, el dels màsters, afecta les possibilitats formatives dels nostres joves en un moment especialment negatiu per a l’ocupació”, denuncia el manifest de la CRUE.

A més, diu que “retallen les perspectives dels professors universitaris en la seua carrera acadèmica i minen la motivació per a la millora permanent en docència i investigació”. “Les limitacions normatives han provocat que les plantilles de professors, investigadors i personal d’administració i serveis s’hagen omplert de figures i places interines i precàries, algunes recorregudes pel mateix Govern, que resulten inadequades per a la funció universitària, docent, investigadora i de gestió”, apunten els rectors.
En la seua opinió, “ha de ser possible” que les universitats configuren ordenadament les seues plantilles, “amb fórmules de renovació i promoció ajustades a la seua realitat i a la seua planificació estratègica”. “S’ha de reprendre el suport a la recerca i a la innovació per tornar a un camí de creixement, basat en el coneixement i l’especialització intel·ligent i sostenible, que evite la pèrdua de talent i aprofite la formació proporcionada”, reivindiquen.
El rector de la Complutense adverteix que la reducció de docents pot fer perillar determinats departaments.

Els rectors han donat lectura al manifest a la mateixa hora en les seues respectives universitats.

Al vídeo trobem la realitzada pel rector de la Universitat d’Alcalá d’Henares, Fernando Galván Reula.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada